Algemene Voorwaarden

  1. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en evenementen die door MuloReunie.nl in Nederland worden georganiseerd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, reünies, bijeenkomsten, culturele evenementen en andere bijeenkomsten die een connectie hebben met Suriname. Door deel te nemen aan een van onze evenementen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.
  2. Aansprakelijkheid: MuloReunie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel opgelopen tijdens het bijwonen van onze evenementen, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van onze kant. Dit omvat zowel directe als indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot lichamelijk letsel, verlies van eigendom en verlies van inkomsten.
  3. Annuleringen en restituties: Als u een ticket koopt voor een evenement en u kunt niet aanwezig zijn, is het uw eigen verantwoordelijkheid om uw ticket te annuleren. Restituties worden alleen gegeven in het geval dat het evenement door ons wordt geannuleerd. In alle andere gevallen is het aan ons discretie om te beslissen over mogelijke restituties.
  4. Privacy: Wij respecteren uw privacy ten zeerste. Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en wordt nooit gedeeld met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard.
  5. Gedrag: Wij verwachten dat alle deelnemers zich tijdens onze evenementen met respect en fatsoen gedragen. Wij behouden ons het recht voor om deelnemers die zich ongepast gedragen, te verwijderen van het evenement en eventuele toekomstige evenementen. Dit geldt ook voor deelnemers die andere deelnemers lastigvallen, bedreigen, discrimineren of op andere wijze de ervaring van het evenement voor anderen verstoren.
  6. Fotografie: Tijdens onze evenementen kunnen foto’s worden gemaakt. Deze foto’s kunnen digitaal gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Door deel te nemen aan onze evenementen, geeft u ons toestemming om deze foto’s te gebruiken.
  7. Wijzigingen: Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn gepubliceerd. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Voortgezet gebruik van onze diensten na dergelijke wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden.